Donateurs

PVN is voor de bekostiging van haar activiteiten sterk afhankelijk van donateurs.
Met een bijdrage van minimaal € 30,- per jaar kunt u het ook mede mogelijk maken  dat er jaarlijks nationale ploegwedstrijden worden gehouden.
Als blijk van waardering daarvoor ontvangt u:

  • 2 keer per jaar een nieuwsbrief
  • een programmaboekje van de nationale ploegwedstrijden
  • een uitnodiging voor de jaarvergadering

Uw donatie kunt u overmaken op
rekening NL93 RABO 0387 0091 75
t.n.v. St. Ploegvereniging Nederland
o.v.v. “donatie plus uw postcode en huisnummer”.

Nog gemakkelijker als u PVN machtigt om jaarlijks uw donateursbijdrage automatisch te incasseren. Machtigingsformulieren kunt u hieronder downloaden, het kan ook electronisch worden ingevuld en daarna per e-mail opsturen naar Jan de Pinth.

PVN Machtiging SEPA
PVN Machtiging SEPA
Filename : pvn-machtigingskaart-sepa.pdf (397 KB)
Onderschrift : PVN Machtiging SEPA