Reglementen

Via dit menu zijn de reglementen te raadplegen voor ploegwedstrijden. In Nederland kennen we de volgende categoriën waarin ploegwedstrijden worden gehouden:

Modern 
Rondgaand (2-schaar)
Wentel (2- en meer scharen)

Oude tractoren
1. Rondgaand wiel
2. Rondgaand hef
3. Heen- en weergaand
4. Parallel ploegen

Eenassers
Eenassers heen- en weergaand

Paarden ploegen
Rondgaand
Heen- en weergaand