Alle berichten van Hans Spieker

Geen internationale wedstrijden in 2021

Helaas zijn alle internationale wedstrijden die voor 2021 gepland stonden afgelast.

Dit betreft:

  • Europese wedstrijden wentel ploegen gepland begin september in Noord-Ierland is uitgesteld naar 2022, datum moet nog worden vastgesteld.
  • Europese wedstrijden voor oldtimer ploegen gepland begin september in Noord-Ierland. Er wordt nog nader overleg gepleegd waar en wanneer in 2022 de eerstvolgende wedstrijd kan worden gehouden
  • Wereld ploegwedstrijden gepland van 15-17 september in Ierland worden afgelast. De eerstvolgende wereld ploegwedstrijden zijn in augustus 2022 in Leningrad, Rusland

Op dit moment is er ook nog geen datum vastgesteld voor de Nationale Ploegwedstrijden. Zoals eerder gemeld focussen we ons erop dit evenement weer in 2022 te kunnen organiseren.

Nationale ploegwedstrijd in Drunen AFGELAST

Door de huidige corona situatie vindt het bestuur van Ploegvereniging Nederland het niet verantwoord de nationale ploegwedstrijd 12 en 13 maart door te laten gaan.

We gaan ons vooral focussen op Nationale wedstrijden in 2022.
Medio zomer 2021 zullen we bekijken of het zinvol is een nationale ploegwedstrijd in het najaar alsnog te organiseren.

De wereldploegwedstrijden die oorspronkelijk voor juni 2021 in Rusland stonden gepland zijn verschoven naar een nader te bepalen datum in 2022.

Nationale Ploegwedstrijden Uitgesteld

Helaas zullen de Nationale Ploegwedstrijden niet op de geplande dagen 21 en 22 augustus kunnen plaatsvinden. Dit is het gevolg van de uitspraak van de overheid dat het verbod op vergunningsplichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020.
De komende weken zal het bestuur in samenwerking met betrokkenen gaan overleggen of en hoe we de Nationale Ploegwedstrijden in 2020 kunnen houden. Tevens is er overleg met de internationale organisaties rondom de voortgang van deze wedstrijden en deelname daaraan. Zodra we meer weten zullen wij jullie van nieuwe informatie voorzien.