Donateurs

PVN is voor de bekostiging van haar activiteiten sterk afhankelijk van donateurs.
Met een bijdrage van minimaal € 30,- per jaar kunt u het ook mede mogelijk maken  dat er jaarlijks nationale ploegwedstrijden worden gehouden.
Als blijk van waardering daarvoor ontvangt u:

  • 2 keer per jaar een nieuwsbrief
  • een programmaboekje van de nationale ploegwedstrijden
  • een uitnodiging voor de jaarvergadering

Uw donatie kunt u overmaken op rekening NL93 RABO 0387 0091 75 t.n.v. St. Ploegvereniging Nederland
o.v.v. “donatie plus uw postcode en huisnummer”.

Nog gemakkelijker als u PVN machtigt om jaarlijks uw donateursbijdrage automatisch te incasseren. Machtigingsformulieren kunt u hier downloaden.