European Tractor Skills

On Sunday 20th September 2015 there will be an European contest in driver skills for agricultural tractors and machinery. The intake for this contest is on the day of the contest.

The driver will be judged on his/her driver skills in 4 circuits.

  1. tractor with 4-wheel trailer
  2. tractor
  3. telehandler
  4. tractor with trailed mower

Per hour 8 competitors will compete in this contest. So the amount of competitors is limited. Prepare to do the contest. I’ll see you the 20th September 2015.

Leentrekkers gevraagd

De secretaris van European Vintage heeft ons gevraagd om enkele leentrekkers beschikbaar te stellen voor deelnemers die alleen hun eigen ploeg mee willen nemen. De voorkeur gaat uit naar FE 35 (Goudbuik) of MF 35 (geen X-en). Als je ons hier aan kunt helpen graag even z.s.m. contact opnemen met Harry Hoving, 0753-256652 of info@holoc.nl

Veendam wordt in September Europese hoofdstad

Van 16 tot 20 september a.s. staat Veendam in het teken van de nationale- en Europese ploegkampioenschappen. Het ligt centraal in de Veenkoloniën, een gebied waar van oudsher de aardappel de kurk is waar de economie op drijft. De aardappel en de zetmeelindustrie zijn nog steeds de belangrijke pijlers onder de Veenkoloniale economie. De akkerbouwers telen er 1 op 2 fabrieks- of zetmeelaardappelen. De andere helft van het bouwplan wordt er aangevuld met suikerbieten en granen.

Lees hierover in Nieuwsbrief 45. Nu al op de website, volgende week in de bus. Lees verder Veendam wordt in September Europese hoofdstad

Donateurs

PVN is voor de bekostiging van haar activiteiten sterk afhankelijk van donateurs.
Met een bijdrage van minimaal € 30,- per jaar kunt u het ook mede mogelijk maken  dat er jaarlijks nationale ploegwedstrijden worden gehouden.
Als blijk van waardering daarvoor ontvangt u:

  • 2 keer per jaar een nieuwsbrief
  • een programmaboekje van de nationale ploegwedstrijden
  • een uitnodiging voor de jaarvergadering

Uw donatie kunt u overmaken op rekening NL93 RABO 0387 0091 75 t.n.v. St. Ploegvereniging Nederland
o.v.v. “donatie plus uw postcode en huisnummer”.

Nog gemakkelijker als u PVN machtigt om jaarlijks uw donateursbijdrage automatisch te incasseren. Machtigingsformulieren kunt u hier downloaden.